Нашата мисия

Как да ги постигнем

          Идеята на екипа на bgtaxinvest е : Чрез съвместната ни дейност да избягваме проблеми от динамично променящата се бизнес среда и модерен начин на живот, да прехвърляме задължения и отговорности от нашите клиенти към нас и да свеждаме до минимум техни действия по неспецифични и обременяващи ги дейности.
          Организираната по този начин работа, спестява и осигурява повече ресурси за извършване на основният премет на дейност на нашите клиенти, поддържайки баланс на отношенията между всички страни в процеса чрез постоянна оценка на влаганите ресурси - инвестиции, време, разходи за данъци, сигурност и спокойствие.
 

 

И какво ще постигнем

Удовлетворение
от вярата,
че сме 
били
отговорни!